PARAFIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

W ŻERNICY

Strona głównaWspólnotyKoło żywego różańca

Wspólnota żywego różańca

„Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”.

         Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w łączności z całym Kościołem otaczają swoją modlitewną opieką tych, którzy tej modlitwy szczególnie potrzebują i są polecani przez Papieża w Papieskiej Intencji Ogólnej i Papieskiej Intencji Misyjnej. Jednocześnie modlimy się aktualnych intencjach naszej parafii, przedstawiając potrzebyi dziękując za otrzymane łaski. Jest zapleczem modlitewnym dla kapłanów i całej parafii.

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – bł. Paulina-Maria Jaricot całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła sprawie misji i budowania wspólnoty Kościoła. Zainicjowała  Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, wspierając misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.

Społeczność Żywego Różańca, założona w Lyonie w 1826 r. jest najbardziej popularną wspólnotą różańcową na świecie. Wspólnota Żywego Różańca i idea modlitwy bardzo szybko rozpowszechniła się w całej Europie, w tym także w Polsce. Potwierdza się to w corocznej diecezjalnej pielgrzymce wspólnoty do Matki Bożej Pokornej w Rudach, która jak podkreśla Kustosz Sanktuarium należy  do najliczniejszych, wypełniając Bazylikę po brzegi.

Wspólnota Żywego Różańca w Żernickiej Parafii pw. Św. Michała Archanioła zrzesza wszystkich ludzi dobrej woli: młodych i starszych, kobiety i mężczyzn, osoby starsze, które nie wychodzą już z domu, i nadal czeka na każdego (zapisy u Księdza Proboszcza lub zelatorek),  kto jest gotowy poświęcić ok. 5 minut dziennie na modlitwę (o dowolnej porze i w dowolnym miejscu).

​W naszej parafii istnieje kilkanaście (15) Róż, które każdego dnia modlą się w intencji misji, intencji papieskiej i parafialnej (o pokój, za Ojczyznę, w bieżących intencjach i potrzebach naszej parafii.

Żywy Różaniec składa się z Róż. W każdej Róży jest 20 osób (tyle, ile jest tajemnic różańcowych). Każda osoba rozważa codziennie jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Tym sposobem członkowie Róży odmawiają wspólnie każdego dnia cały różaniec. Wszyscy członkowie Róży, odmawiając tylko jeden dziesiątek, otrzymują takie owoce duchowe jakby sami odmówili cały różaniec. Zmiana tajemnic następuje raz w miesiącu. 

Każdy z członków Róży modli się o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, tak by było to zgodne z jego rytmem dnia i codziennymi obowiązkami. 

Każda Róża ma swojego opiekuna, zwanego zelatorem, który m.in. czuwa nad zmianą tajemnic. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, ważna jest intencja oraz staranie by w kolejnym dniu nie zaniedbać modlitwy. 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca pa porannej  Mszy św. o godz. 7.30 odprawia się nabożeństwa wymiany tajemnicy oraz zmiany intencji. Raz w miesiącu z racji przypadającego święta Maryjnego sprawowana jest Msza św. za żywych i zmarłych  członków Żywego Różańca.

Różaniec włącza się we wszystkie uroczystości parafialne. W miarę możliwości członkowie modlą się na różańcu lub odmawiają dziesiątkę różańca z wiernymi przed mszami św.

Żywy Różaniec w naszej parafii posiada sztandar który reprezentując całą różańcową społeczność  uświetnia i nadaje podniosły charakter uroczystościom. 

Modlitwa różańcowa wzmacnia wiarę, przynosi ukojenie, i pozwala przetrwać trudne chwile.

Oddanie czci Matce Boga i powierzenie jej opiece jest wyborem właściwej,  pewnej i najkrótszej drogi do Boga i wiecznego szczęścia.

 

Statut żywego różańca: https://rozaniec.eu/zywy-rozaniec/statut-stowarzyszenia-zywy-rozaniec/

W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy za nasze dzieci
jedną dziesiątkę różańca,  wspólnie z innymi rodzicami.

Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci.

 

Są też rodzice modlący się za swoje dzieci w tzw.
Różańcu Rodziców Za Dzieci.

Prosimy do ich  ujawnienia się i zebrania w jedną różę w naszej parafii.
Wszystkich rodziców zachęcamy do wspierania swoich dzieci    najpewniejszą  modlitwą.

NASZA BUDOWA

SŁOWO NA DZISIAJ:


PROJEKT NOWEGO KOŚCIOŁA

Konto bankowe dla wpłat

na budowę nowego kościoła:

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

03 8460 0008 2001 0004 0253 0001

Tytuł przelewu:

Darowizna na cele kultu religijnego

 

Konto walutowe w EUR:

SWIFT: POLUPLPR

IBAN: PL 87 8436 0003 0000 0604 0253 0106

 

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com